Na zdrowie - naturalnie!

 

          

Psychoterapia i jej znaczenie dla chorego

Psychoterapia jest ważnym elementem psychoanalizy.

1. Celem psychoterapii jest wpłynięcie na zmianę postrzegania własnej osoby przez chorego, a także rozwój jego kompetencji emocjonalnych.

2. Między innymi wiąże się to z podniesieniem poziomu samokontroli, z radzeniem sobie z lekami i stresem.

 

3. Psychoterapia może poprawić zdolności do tworzenia więzi, do współpracowania, a także do komunikowania się z otoczeniem. Sprzyja także zwiększeniu motywacji osoby chorej. Więcej dowiemy się wchodząc tutaj - www.psychoterapeuta.online