Elementy morfotyczne analizowane podczas badań krwi

Aby można było wykonać kompleksowe badanie krwi, niezbędne jest jej uprzednie pobranie, na przykład w tym laboratorium – pobranie krwi.

 

 

Ilości poszczególnych elementów morfotycznych eksponowane w wynikach morfologii świadczą o stanie zdrowia całego organizmu. Analizie poddawane są następujące składniki krwi:

 

 

                                                      

 

 

Mierzone jest również OB, czyli odczyn opadania erytrocytów.