Na zdrowie - naturalnie!

 

          

W walce z ciężką chorobą

Zapotrzebowanie na placówki takie jak domy seniora w Warszawie czy innych mniejszych miastach na terenie całego kraju jest coraz wyższe. Ciężko chorzy i do tego unieruchomieni potrzebują kompleksowej i do tego fachowej pomocy medycznej. W warunkach domowych taka opieka w wielu przypadkach jest niemożliwa. Osoby te bowiem wymagają wysokospecjalistycznego leczenia w połączeniu z profesjonalnym sprzętem rehabilitacyjnym.

 

Domy seniora specjalizują się między innymi w opiece nad pacjentami :

 

  • z chorobami neurologicznymi

  • dotkniętymi demencją czy chorobą Alzheimera

 

 

Choroby otępienne wymagają stałej kontroli lekarskiej i pielęgniarskiej dlatego ośrodek opiekuńczo-leczniczy może okazać się dla tych osób bezpieczną ostoją.